Proměna

08 Dub 2019

Jak probíhá koučink v projektu Zralá žena?

Jaká je role kouče/koučky?

Finalistkám neradím, ani jim neurčuji, jak mají žít. Jsem jejich průvodkyně a podporovatelka. Naše postavení je rovnocenné. Finalistkám kladu otázky, aby si sami uvědomili, kdo jsou, co chtějí a jak toho chtějídosáhnout. A na této cestě je budu podporovat. Jsem odbornice na metody a techniky rozvoje osobnosti.

Forma a místo koučinku

Na co se finalistky mohou těšit? Na diskrétnost a absolutní soukromí, pohodu a individuální přístup.

 5 kroků osobního koučinku

Osobní koučink je proces, na jehož konci je lepší život, posun limitů a rozvoj osobního potenciálu. Projdeme spolu těmito pěti fázemi:

 KROK 1

Na prvním společném sezení jsme volně mluvily o tom, co chtějí změnit, posunout, nebo co jetrápí. Své otázky cílím tak, abych rozkryla podstatu. Nikdo nejsme stejní, a proto můj přístup není unifikovaný, společně volíme vhodnou metodu pro postup řešení právě pro ně.

 KROK 2

Během dalších sezení si sami najdou to, co v jejich životě nefunguje, co se opakuje, a sami si určí, co už dál ve svém v životě nechtějí, co chtějí změnit. Pochopí, proč se cítít tak, jak se cítí. Dále se naučí pracovat s emocemi, lépe komunikovat, zvládat stres a posouvat limity možného. Odhalí svůj jedinečný talent a silné stránky.

 KROK 3

Postupně si srovnají své cíle a naleznou způsoby, jak jich úspěšně dosáhnout. Budu jim po celou dobu realizace těchto cílů oporou.

 KROK 4

Jejich život a přístup k němu se postupně začne měnit. Zjistí, že se jim věci přestávají dít a svou realitu si vytváří samy.

 KROK 5

Budou odvážnější a spokojenější. Jejich život se změní v mnoha oblastech. Jedním z vedlejších efektů koučinku bude pravděpodobně i zlepšení jejich zdraví.

 Těším se na další společné setkání a další kroky, Galavečerem to nekončí a už nyní si finalistky tvoří obraz svého života. Jsem ráda, že u toho můžu být a pomoci jim na jejich cestě.

Kateřina Dudková
www.katerinadudkova.cz