Proměna

29 Dub 2019

Dary nedokonalosti – proč vůbec nejde o to, být ideální?

„Staň se nejlepší verzí sama sebe!“ Pokaždé, když jsem v životě zaslechla tuto radu, obvykle z úst samozvaných guru osobního rozvoje, tak se ve mně cosi uvnitř vzpíralo. Dlouho jsem nevěděla, odkud se bere moje nechuť vůči takovému přístupu, a po příčinách jsem pátrala spíše ve své představě o sobě samé jako „nepříliš úspěšného modelu“. Žijeme koneckonců v kultuře, v níž úspěch, peníze, sláva nebo vzhled, který kopíruje přijaté kánony krásy, je pro spoustu lidí synonymem štěstí.

„Když shodím x (sem doplňte počet dle vlastní volby) kilo, budu konečně šťastná a najdu si lásku svého života.“ Kterou z nás někdy nenapadlo něco podobného?

„Nemůžu ukázat slabost, musím být silná a úspěšná. Jen tehdy si zasloužím respekt.“ To je pro změnu verze pro muže, kterou na sebe nejčastěji uplatňují.

Jenže… je to pravda? Jsou ti krásní, štíhlí, bohatí a slavní lidé se sebou za každých okolností spokojení? To nemají vůbec žádné problémy? Tomu asi nikdo soudný nevěří, že? Ale tím, jak o sobě přemýšlíme, na sebe zároveň uplatňujeme všechny tyto strategie a mýty. Cítíme se nedokonalí, zatímco změnu sebe sama považujeme za klíč ke štěstí. Jakéz toho ale plynou důsledky? Dost žalostné. Vpadáme do pasti, z níž se lze jen těžko dostat. Hledáme u sebe další a další vlastnosti, jež bychom měli změnit, stanovíme si stále nové, ambicióznější cíle, abychom splnili očekávání – jak vlastní, tak ty vycházející od společnosti. A potom, když častokrát nejsme s to tato očekávání naplnit, cítíme se sami se sebou hůř. Tudy cesta nevede!

Nemám v úmyslu dávat vám kouzelné rady. Chci jen ukázat, co nám říká o štěstí věda. Doktorka Brené Brownová, socioložka z Houstonské univerzity, již mnoho let zkoumá jevy, jako je stud, empatie, citlivost a pocit někam patřit, společně s jejich vlivem na náš psychický stav. Hlavním závěrem z jejích výzkumů je fakt, že existuje obrovský a zásadní vztah vzájemné závislosti mezi těmito jednotlivými prvky. My, lidé, nedokážeme dobře fungovat o samotě. Vzájemné vztahy jsou pro nás nejdůležitější, zatímco fungování zdravých a pozitivních vztahů – v rámci rodiny, s partnery a přáteli – přináší klíč ke štěstí.

Považujeme-li samy sebe za nedokonalé, zdá-li se nám, že si nezasloužíme lásku nebo přátelství, ztrácíme to, co je pro nás nejcennější – vztahy s blízkými. Stydíme se za to, kým jsme. Začínáme předstírat, že jsme někým jiným a plnit očekávání navzdory samy sobě a potlačovat v sobě citlivost. A společně s tím v sobě potlačujeme i všechno to, co je dobré – radost, soucit, spontánnost a kreativitu. Prostě ztrácíme samy sebe.

Klíčem ke štěstí je tedy autenticita neboli odvaha být nedokonalá (nikdo z nás nakonec není dokonalý) a víra v to, že si člověk zasluhuje lásku a své místo ve světě bez ohledu na to, kým člověk je a jaké má vady.Autentické vztahy – tedy takové, v nichž nepředstíráme, že jsme někdo jiný a které vznikají jako důsledek intenzivního pocitu vlastní sebeúcty –, jsou takové vztahy, které nás uspokojují a vnitřně posilují.

Pomocí projektu Zralá žena se snažíme dokázat, že v metamorfóze nejde výhradně o změnu vzhledu. Jde o změnu toho, jak vnímáme sami sebe. To, že o sebe člověk dbá, stará se o své zdraví, vzhled a dobrou náladu, se má stát vyjádřením lásky k sobě samému, a nikoli snahou o uspokojení očekávání jiných lidí. Nemusíte být vůbec nejkrásnější ani nejlepší. Perfekcionismus je jen léčka, štít, který nás má za úkol chránit před kritikou ostatních. Rozvoj a sebezlepšování v různých oblastech jsou úžasné věci, pakliže vyplývají z upřímných potřeb člověka, a nikoli snah zalíbit se ostatním.

Závěr je tedy jasný: mějte v lásce sama sebe, a jen tehdy si vás oblíbí i ostatní. Buďte taková, jaká ve skutečnosti jste. Zasloužíte si to. A to už teď, nikoli až projdete změnou. Měla byste být sama sebou, nic víc a nic míň.

 

Katarzyna Wojciechowska

kasia@katarzynawojciechowska.com

 

Podívejte se na vystoupení Brené Brownové na konferenci TED – jedno s nejvyšším počtem zhlédnutí na světě. A pokud si řeknete, že pocit vlastního sebeuvědomění je to, co byste ráda posílila, vezměte si na pomoc některou z knih Brené Brownové:

  • Dary nedokonalosti
  • S velkou odvahou
  • Rostoucí síla