Vysvětlení vztahové anarchie: Co je vztahová anarchie?Vztahová anarchie je druh vztahu, ve kterém sexuální partneři porušují vztahové normy ve prospěch méně tradičního partnerství definovaného standardy, které vytvářejí sami partneři.

Co je vztahová anarchie?

Vztahová anarchie, zkráceně známá jako RA, je struktura romantického vztahu bez pravidel kromě těch, která určují její strany. Vztahoví anarchisté vytvářejí termíny pro vztahy, které mohou být mimo společenské normy. Divná feministka Andie Nordgren razila „vztahovou anarchii“ v brožuře z roku 2006, která byla později široce rozšířena online na švédské webové stránce pod názvem „Krátký instruktážní manifest pro vztahovou anarchii“.

Tradiční vztahy se řídí několika společenskými normami, zejména v rámci heterosexismu. Například existují sociální očekávání, že heterosexuální manželé jsou monogamní a žijí spolu. Vztahoví anarchisté fungují v rámci jiného typu vztahu, ve kterém jsou jedinými standardy konsensuální, dohodnuté pro každého romantického partnera.

Anarchie vztahu vs. Polyamorie

Vztahová anarchie a polyamorie nejsou totéž. Vztahová anarchie je druh partnerství – sexuálního i intimního vztahu – ve kterém si partneři vytvářejí svá pravidla. To může zahrnovat vzájemné vídání se několikrát týdně, upřednostňování láskyplného vztahu s primárním partnerem, ale jinak se chovat tak, jak si každý přeje, nebo praktikování etické nemonogamie (ENM), kdy každý partner může spát s ostatními, ale musí být transparentní o těchto zkušenostech.

Polyamorie je forma otevřeného vztahu, ve kterém může mít každý partner více sexuálních partnerů nebo dva nebo více členů v rámci polyamorického vztahu sdílí orgie s jinými lidmi. Polyamorie je formou nemonogamie; obvykle má každá osoba primárního partnera. Může se jednat o manžela/manželku, partnera v domácnosti nebo osobu, se kterou jednají s větší vážností a citovou intimitou než s ostatními partnery. Polyamory může zahrnout do struktury vztahů RA.

Kdo může praktikovat vztahovou anarchii?

Kdokoli může vyzkoušet tento radikálnější typ vztahu, pokud s tím oba partneři souhlasí. Každý vztah přichází se svými základními hodnotami a to, co odděluje vztahové anarchisty od lidí v monogamních vztazích, je, že ti v RA se zapojí do sexuální aktivity, která se vymyká společenským normám. Pokud jste zvědaví na setkání s jinými sexuálními partnery, chcete ve svém vztahu více svobody a přesto chcete primárního partnera, s nímž můžete sdílet emocionální intimitu , může se pro váš milostný život hodit vztahová anarchie. A co je nejdůležitější, musíte dodržovat všechna pravidla, která si vy a váš partner stanovíte.

Queer lidé historicky seděli mimo tradiční vztahové konvence, takže mnoho členů komunity LGBTQ+ praktikuje RA. Zúčastnit se však mohou i heterosexuální lidé, kteří definují podmínky svého vztahu, přičemž primárním partnerem je stále jejich nejlepší přítel nebo hlavní romantická láska.

3 tipy na procvičování vztahové anarchie

Pokud plánujete praktikovat vztahovou anarchii, zvažte níže uvedené tipy, jak zajistit úspěšné partnerství.

1. Vytvořte pravidla pro všechny strany . Všichni partneři musí při vstupu do anarchie vztahu souhlasit s uvedenými podmínkami. To může zahrnovat určitý kompromis, který by partneři měli rozdělit rovnoměrně. Komunikační dovednosti a důvěra jsou životně důležité pro dobrý vztah.

2. Komunikujte o problémech . Vstoupit do nového druhu vztahu může být obtížné. Měli byste se cítit dobře, když budete s partnerem diskutovat o problémech, které se objeví, i když odporují pravidlům, která jste si stanovili jako vodítko. Termíny vztahové anarchie mohou být dýchajícím dokumentem.

3. Hlasové afirmace . Sdílení toho, co vám ve vztahu přináší radost a co vám funguje, je při procházení nové struktury stejně důležité. To může vašemu partnerovi dodat větší jistotu a důvěru .