Sociální úzkost: Jak překonat sociální fobiiNěkteří lidé zažívají intenzivní úzkost v sociálních situacích, což ztěžuje lidskou interakci, přátelství s novými lidmi a vytváření vazeb. Sociální úzkost mohou vyřešit různé psychoterapie.

Co je sociální úzkost?

V psychiatrii je sociální úzkostná porucha stavem duševního zdraví , kdy lidé mají potíže být před ostatními ve skupinovém prostředí. Sociální úzkost je sociální fobie, intenzivní strach, který může vést ke zrychlené srdeční frekvenci, zpoceným dlaním a dokonce k záchvatům paniky. Sociální úzkost se může projevit v různých fázích života – jako děti, dospívající a dospělí. Studie z Národního institutu duševního zdraví zjistily, že sociální úzkost postihuje asi dvanáct procent dospělých ve Spojených státech.

Sociální úzkost může komplikovat každodenní život. Lidé se sociální úzkostí se mohou situacím vyhýbat, protože stres může mít emocionální a fyzické účinky. Sociální úzkost může vést k hlubším panickým poruchám a negativním myšlenkám , ale naštěstí ji můžete léčit různými formami terapie.

Sociální úzkost vs. plachost

Sociální úzkost vs. plachost Rozlišení sociální poruchy od plachosti může být náročné. Lidé se sociální úzkostí jsou pravděpodobně stydliví, ale ne všichni, kteří jsou stydliví, mají sociální úzkost. Plachost může být spojena s introverzí , i když může být také samostatná jako osobnostní rys. Někteří lidé mohou být stydliví, i když mají stále kompetentní sociální dovednosti . Stydliví lidé mohou být v sociálním prostředí pohodlní, ale spíše naslouchají , než aby se zabývali. Stydliví lidé však mohou také zažít sociální úzkost: Nemusí se cítit sebejistě v sociálních situacích kvůli nízkému sebevědomí , negativním zkušenostem při socializaci nebo z jiných důvodů. Stydliví lidé a lidé se sociální úzkostí se mohou držet známého prostředí s rodinnými příslušníky nebo blízkými, aby se cítili bezpečně.

3 Příčiny sociální úzkosti

Sociální úzkost může vyvolat několik emocionálních a fyzických příčin, včetně:

1. Environmentální faktory : Přehnaně ochranitelští rodiče, nedostatek blízkosti k lidem ve vašem věku a dokonce i genetika, to vše může přispívat ke stresu spojenému se socializací.

2. Omezené interakce : Pokud rodiče vychovávají děti v sociální izolaci, může to omezovat jejich sociální schopnosti a vyvolávat v nich větší úzkost, protože jde o neznámou situaci.

3. Špatné zkušenosti : Špatné vzpomínky na to, že jste se během socializace stali terčem vtipu nebo se cítili malí, mohou člověka odradit od zapojení do budoucích sociálních interakcí.